безмълвен


безмълвен
speechless, silent; noiseless; mute; as still as the grave/as death
поет. stilly
* * *
безмъ̀лвен,
прил., -на, -но, -ни speechless, silent, tacit; dumb; dumbstruck, dumbstricken; noiseless; mute; as still as the grave/as death; поет. stilly; \безмълвенна скръб wordless/tearless grief.
* * *
mute; noiseless; speechless: When he heard the news, he stood there безмълвен. - Когато чу новините, той застана там безмълвен.
* * *
1. speechless, silent;noiseless;mute;as still as the grave/as death 2. пoem. stilly

Български-английски речник. 2013.

Look at other dictionaries:

 • безмълвен — прил. безгласен, ням, мълчалив, безсловесен прил. тих, спокоен, беззвучен, глух прил. безшумен, замлъкнал …   Български синонимен речник

 • безгласен — прил. безмълвен, ням, мълчалив, тих, беззвучен, глух, безсловесен прил. безшумен, замлъкнал …   Български синонимен речник

 • беззвучен — прил. безмълвен, безгласен, ням, мълчалив, безсловесен прил. тих, спокоен, глух прил. безизразен, без резонанс …   Български синонимен речник

 • безответен — прил. безмълвен, мълчалив, ням, глух прил. неотзивчив …   Български синонимен речник

 • безсловесен — прил. безмълвен, мълчалив, безгласен, беззвучен, ням …   Български синонимен речник

 • безшумен — прил. беззвучен, безмълвен, тих, ням, глух, мълчалив, спокоен прил. замлъкнал, затихнал, смълчан прил. безгласен прил. мирен, неподвижен, застоял, сподавен, стихнал …   Български синонимен речник

 • глух — прил. безмълвен, мълчалив, тих, ням, беззвучен, безответен прил. сподавен, тъп прил. безчувствен, безсърдечен, коравосърдечен, неотзивчив, безразличен прил. безизразен, без резонанс прил. неясен, хрипкав, пресипнал …   Български синонимен речник

 • замлъкнал — гл. безшумен, тих, затихнал, смълчан гл. мълчалив, безмълвен, безгласен …   Български синонимен речник

 • затаен — прил. спотаен, притаен, скрит, прикрит, покрит прил. замлъкнал, млъкнал, занемял, потаен, притихнал, смълчан, неизявен, безмълвен …   Български синонимен речник

 • мълчалив — прил. безмълвен, безсловесен, безгласен, беззвучен, ням, негласен, неразговорлив, глух прил. затворен, прикрит, потаен, таен, необщителен прил. онемял прил. сдържан прил. скрит прил. със здраво стиснати устни, не казващ н …   Български синонимен речник

 • неразговорлив — прил. неразговорчив, мълчалив, тих, безмълвен прил. затворен, необщителен, стеснителен, саможив прил. нелюбезен, неотзивчив прил. онемял …   Български синонимен речник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.